Privacybeleid


 

WZC Home Diepenbroeck hecht een groot belang aan de bescherming en de verwerking van de persoonlijke gegevens van de bewoners, dit volgens de privacywetgeving en de algemene gegevensverordening (AVG/GDPR).


Het personeel met een therapeutische relatie met de bewoner, heeft het recht om de persoonlijke gegevens voor professionele doeleinden te gebruiken.


Deze doeleinden lopen uiteen van:


  • Verwerken van medische, paramedische en administratieve gegevens in het dossier afhankelijk van de functie. Dit werd bepaald in een verwerkingsregister.
  • Belrai gerelateerde taken (inschalingen, multidisciplinair overleg, …)


   ...

  

  Meer uitleg en informatie rond de verwerking van de persoonsgegevens kan je verkrijgen bij de directie.